Zásady ochrany osobních údajů Prestonet.cz

V Prestonet.cz bereme vaše soukromí velmi vážně. V současnosti osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením č. 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů také známým jako GDPR (General Data Protection Regulation), které nastavuje nejvyšší úroveň ochrany soukromí a osobních údajů na světě. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč tak činíme, jak je používáme a s kým je můžeme sdílet. Dokument také objasňuje, jaká máte jako subjekt údajů práva a jak je můžete uplatnit.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na jakékoli zpracovávání údajů související s našimi službami, a to zejména prostřednictvím našich stránek Prestonet.cz (dále jen „stránky“).


Kdo jsme?

Správcem osobních údajů je společnost Prestonet s.r.o., IČO 06839347, se sídlem na Na Příkopě 853/12, Nové Město (Praha 1), 110 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289785, DIČ CZ06839347.

Některé termíny, které používáme v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Osobní údaje: jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. To znamená, že pokud disponujeme prostředky, kterými můžeme identifikovat vás nebo zařízení, které používáte, budou se jakékoli údaje, které s vámi můžeme spojit, považovat za osobní údaje.

Správce osobních údajů: někdo, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Například naše společnost je správcem osobních údajů, když vaše osobní údaje zpracovává pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů: třetí strana, která pouze pomáhá dosáhnout záměrů stanovených správcem osobních údajů. Jako správce osobních údajů například využíváme řadu externích služeb, na které převádíme některé části našich aktivit, které z různých důvodů (např. kvůli úspoře nákladů) neděláme sami. Zpracovatel osobních údajů smí vaše osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi písemnými pokyny.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V závislosti na účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje

Informace, podle kterých vás lze identifikovat jako fyzickou osobu, jako je vaše jméno, příjmení, pohlaví, národnost, datum narození nebo uměle vytvořená identifikační informace, například váš název účtu Prestonet.cz.

 • Kontaktní údaje

Informace sloužící ke kontaktování, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

 • Vaše chování na internetu při používání našich služeb

Vaše chování na našich stránkách nebo v naší aplikaci, například co jste navštívili, jak dlouho jste danou činností strávili, na co jste klikli atd. Také sledujeme vaši interakci s e-maily a upozorněními, které vám posíláme, například jestli e-mail otevřete nebo jestli kliknete na některý z odkazů.

 • Metadata zařízení a síťového připojení

Informace o zařízení, prostřednictvím kterého používáte naše stránky nebo aplikaci a metadata vašeho síťového připojení. Tyto informace zahrnují například operační systém, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky, IP adresu a další.

 • Informace o účtu

Nastavení a další data, která generujete používáním účtu Prestonet.cz. Patří sem upozornění na cenu, historie vyhledávání, konkrétní nastavení, profilový obrázek, přihlašovací údaje k účtu Prestonet.cz, tj. e-mail a heslo (které nikdy neuchováváme v nešifrované formě).

 • Informace o vašich objednávkách

Podrobné informace o vaší objednávce, tj. O jakou další službu si svůj účet rozšíříte

 • Platební údaje

Informace, které nám poskytnete pro zpracování platby. Většinou se jedná o informace o platební kartě. Informace o platební kartě nikdy neuchováváme v nešifrované podobě.

 • Nezbytné dokumenty od poskytovatele služeb

Dokumenty, které obdržíme od poskytovatele zprostředkovávaných služeb.

 • Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace

Veškerá psaná a mluvená komunikace mezi vámi a Prestonet.cz, která se týká vašich požadavků (například záležitosti vyřizované zákaznickou podporou), metadata a poznámky generované našimi systémy a pracovníky.

 • Vaše nastavení

Některá nastavení na stránkách nebo v aplikaci, jako je jazyk, měna nebo nastavení souborů cookie.

K jakým účelům využíváme vaše osobní údaje?

Uživatelé

Kdykoli používáte naše stránky nebo aplikaci, zpracováváme vaše osobní údaje pro účely popsané níže:

 • Poskytování funkcí stránek a aplikace

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat funkce našich stránek a aplikace.

Kategorie osobních údajů: Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Vaše nastavení

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (poskytování produktu).

 • Účet Prestonet.cz

Pokud si vytvoříte účet Prestonet.cz, zpracujeme vaše osobní údaje v souladu s podmínkami používání v nezbytném rozsahu tak, abychom vám mohli poskytovat všechny jeho funkce. Rozsah zpracovávaných osobních údajů se bude měnit v závislosti na tom, jestli si osobní informace uložíte.

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje
Informace o účtu
Identifikační údaje

Právní důvod: Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (podmínky používání).

 • Přímý marketing a online reklama

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu (nabídky zasílané e-mailem a související zpracování údajů), abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing. Kromě vašich kontaktních údajů uchováváme například také vaši historii transakcí, preference a další údaje o vaší interakci s námi, které nám pomáhají segmentovat zákazníky a připravovat nabídky přímo na míru. Můžeme například připravit speciální nabídku přímo pro vás na základě vašich předchozích objednávek. Pokud navíc uvedete své informace během provádění objednávky nebo při objednávání jiných služeb, můžeme vás e-mailem upozornit na jakékoli nedokončené objednávky. Takto získané osobní údaje uchováváme pouze 30 dní. Vaše kontaktní údaje nikdy nebudeme bez vašeho vědomí sdílet s jinými správci osobních údajů a kontaktovat vás budeme pouze s nabídkami souvisejícími s naším hlavním předmětem podnikání. Z odběru nabídek se můžete kdykoliv odhlásit nebo si ověřit stav svého přihlášení k odběru pomocí odkazů na konci každého newsletteru, který vám zašleme. Kromě přímých zpráv se skvělými nabídkami vám (s vaším souhlasem) budeme posílat webová oznámení a nabízená oznámení v aplikaci. Na stránkách Prestonet.cz a externích stránkách také zobrazujeme nabídky, které jsou připraveny na míru na základě vašich předchozích objednávek. Proto se může stát, že někde jinde na internetu uvidíte reklamu, která nabízí služby Prestonet.cz. Pokud na stránce rezervace nezaškrtnete políčko, že si nepřejete, abychom vás telefonicky kontaktovali ohledně nedokončené rezervace, můžeme vás kontaktovat a nabídnout pomoc, pokud z nějakého důvodu rezervaci nedokončíte.

Kategorie osobních údajů: Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o účtu
Metadata zařízení a síťového připojení
Kontaktní údaje (pokud byly vyplněny)

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (přímý marketing).

 • Marketingové analýzy

Abychom obecně zlepšili naše marketingové kampaně, provádíme analýzy, které nám pomáhají zjistit, jaké kampaně fungují a jak přispívají k našim konverzním poměrům. Analyzujeme také vaše interakce s Prestonet.cz, abychom vám mohli posílat relevantní nabídky.

Kategorie osobních údajů: Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (přímý marketing).

 • Určení, uplatnění nebo obhajoba právních nároků

Abychom mohli uplatnit právní nároky vyvstávající z vašeho používání našich stránek / naší aplikace, které by bylo v rozporu s našimi podmínkami používání nebo zákonnými povinnostmi, a abychom se mohli bránit proti právním nárokům, které byste vůči nám uplatnili, budeme vaše osobní údaje uchovávat alespoň 4 roky od data použití našich stránek / naší aplikace.

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Informace o účtu
Kontaktní údaje (pokud byly vyplněny)
Vaše nastavení

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (ochrana našich práv).

 • Zabezpečení informací

Je nezbytné, abychom se chránili před různými bezpečnostními hrozbami, které se snaží využít slabin našeho zabezpečení a poškodit naši společnost. Kvůli tomu občas potřebujeme zpracovat osobní údaje našich uživatelů.

Kategorie osobních údajů: Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (zabezpečení).


Zákazníci

Když si objednáte kteroukoliv z našich služeb, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro výše zmíněné účely. Rozsah osobních údajů zpracovaných pro tyto účely bude nově zahrnovat informace o vašich objednávkách a informace o vašich žádostech a vzájemné komunikaci. Kromě toho budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

 • Objednávání a poskytování služeb

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme zejména proto, abychom s vámi uzavřeli smluvní dohodu a mohli vám poskytnout služby, které si objednáte. V závislosti na rozsahu, v jakém naše služby využíváte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat způsobem nezbytným pro uzavření a plnění naší smlouvy o poskytování služeb, jak je popsáno v našich obchodních podmínkách. Námi poskytované služby zahrnují primárně sjednání smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi, abychom vám mohli poskytnout objednanou službu, nebo (pokud službu poskytuje náš partner) splnit naši část povinností v rámci smluvního vztahu mezi vámi a externím poskytovatelem služeb. Úplný seznam externích správců osobních údajů, se kterými můžeme vaše údaje sdílet, najdete níže.

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Platební údaje
Nezbytné dokumenty od poskytovatele služeb

Právní důvod: Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (obchodní podmínky).

 • Zákaznická podpora

Zákaznická podpora tvoří velkou část našich služeb. Budeme zaznamenávat veškerou komunikaci ze všech komunikačních kanálů, jako je e-mail, chat a telefonní hovory, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete. Součástí naší zákaznické podpory je také pomoc našim zákazníkům s potenciálními právními záležitostmi s jinými subjekty poskytující telekomunikační služby (v případě výpovědi).

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje
Kontaktní informace
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace

Právní důvod: Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (obchodní podmínky).

 • Sdílení informací s metavyhledávacími systémy

Pokud se na naši objednávací stránku dostanete prostřednictvím externího vyhledávacího systému (tzv. metavyhledávacího), dáme provozovateli tohoto systému vědět, že jste úspěšně dokončili rezervaci, kterou jste našli na jejich stránce.

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Platební údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o zařízení a síťovém připojení
Veřejně dostupné informace týkající se vaší objednávky
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (ochrana našich práv).

 • Určení, uplatnění nebo obhajoba právních nároků

Vaše osobní údaje také uchováváme a zpracováváme za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků. Kdykoli si objednáte jakoukoliv naší službu, uchováváme všechny relevantní údaje kvůli potenciálním budoucím právním nárokům, které mohou být námi nebo vámi vzneseny, především formou soudních a jiných řízení nebo v případě vyřizování nároků, jímž jste nás pověřili, a to po dobu alespoň 4 let od data vzniku příslušné objednávky. Stejně tak pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany údajů, uchováme veškeré údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, a také informace o našem řešení tohoto požadavku.

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Platební údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o zařízení a síťovém připojení
Veřejně dostupné informace týkající se vaší objednávky
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace

Právní důvod: Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prestonet.cz (ochrana našich práv).

 • Dodržování zákonných povinností

Abychom vyhověli určitým zákonným povinnostem, které se na nás vztahují, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Jelikož nám tuto povinnost ukládá zákon, nemusíme vás v tomto případě žádat o souhlas. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a informace o vašich objednávkách. Hlavní povinnosti, které tímto musíme dodržet, vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany osobních údajů, abyste uplatnili jedno ze svých práv, požádáme vás o některé osobní údaje, které poté zpracujeme, abychom dodrželi platné právní předpisy.

Kategorie osobních údajů: Informace o vašich objednávkách
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace

Právní důvod: Čl. 6.1(c) – údaje nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Prestonet.cz vztahují.

S kým vaše osobní údaje sdílíme a proč?

Sdílení údajů s ostatními správci osobních údajů

Sdílení údajů s ostatními správci osobních údajů
V některých případech budeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami pro naplnění jejich účelů. Například vaše osobní údaje zašleme technikům, se kterými prostřednictvím našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte smlouvu o přepravě. Jejich identitu vám sdělíme před uzavřením smlouvy s námi nebo s poskytovatelem jiných služeb za stejných podmínek.

Osobní údaje budou dalším poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů. Pokud nám udělíte souhlas prostřednictvím nastavení souborů cookie, budeme některé vaše údaje sdílet s našimi partnery pro marketingové účely

 • Poskytovatelé právní podpory

Abychom ochránili svá práva a nároky, můžeme využít služby jiných subjektů.

Příjemci: Advokátní a inkasní kanceláře.

Sdílení údajů se zpracovateli osobních údajů

Existuje spousta úkonů, které potřebujeme provést, ale které nemůžeme dělat sami. Proto využíváme pomoc externích partnerů. V mnoha takových situacích by si samozřejmě naši partneři neporadili, pokud by neměli k dispozici vaše osobní údaje. Proto je s nimi sdílíme. Ve všech takových případech však zůstáváme správci vašich osobních údajů a naši partneři působí jako jejich zpracovatelé. To znamená, že i když mají vaše osobní údaje v držení, mohou je zpracovávat pouze k našim účelům a podle našich pokynů. Za žádných okolností nemohou tyto údaje využít ke svým vlastním účelům nebo je využít způsobem, který by byl v rozporu s naší dohodou.

Dále také spolupracujeme pouze s partnery, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že dodržují zákonné požadavky a že budou vaše údaje vždy uchovávat v bezpečí

 • Poskytovatelé základní infrastruktury

Stejně jako pro jiné internetové společnosti je i pro nás tím nejlepším řešením využívat k zajištění základní infrastruktury (serverů) ty největší, nejlepší a nejbezpečnější poskytovatele na světě.

Příjemci: Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Inc.

 • Analytické nástroje

Abychom měli lepší přehled o našich zákaznících a mohli naše služby přizpůsobit jejich potřebám, používáme monitorovací a analytické softwarové nástroje od externích poskytovatelů.

Příjemci: Facebook Inc.
Google LLC.
Imper s.r.o.

 • Softwaroví inženýři

Někdy můžeme sdílet osobní údaje s externími softwarovými inženýry, kteří nám pomáhají s technologickými řešeními.

Příjemci: V současné době spolupracujeme se spoustou softwarových inženýrů. V zájmu ochrany jejich práva na soukromí nesdílíme jejich osobní údaje.

 • Nástroje pro účetnictví

Jsme povinni vystavovat řádné faktury a uchovávat účetní dokumentaci (např. faktury) v podobě, kterou vyžadují zákony České republiky, a proto využíváme účetní systémy zajišťované externím poskytovatelem.

Příjemci: Fakturoid s. r. o.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat do té doby, dokud je budeme potřebovat k některému z účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Obvykle vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí lhůty, která je většinou 3 roky, plus 1 rok navíc jako rezervu na zpožděná oznámení a naše následné kroky.

Kvůli dodržení zákonných povinností zpracováváme vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušnými zákony, například 10 let pro archivaci faktur. Pro účely spojené s vaším uživatelským účtem Prestonet.cz uchováme vaše osobní údaje po dobu 5 let od vaší poslední aktivity v účtu.

Jak získat přístup ke svým osobním údajům a jak je spravovat?

Chceme, abyste vždy měli nad svými osobními údaji kontrolu. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete:

 1. získat přístup k veškerým svým údajům, které používáme nebo zpracováváme, a dokonce získat jejich kopii,
 2. požádat nás o smazání svých údajů,
 3. opravit údaje, které zpracováváme, pokud si myslíte, že jsou chybné,
 4. omezit zpracování údajů,
 5. ohradit se proti zpracovávání,
 6. obdržet své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo tyto údaje přenést k jinému poskytovateli.

Svá práva můžete uplatnit, když nám zašlete e-mail se svým požadavkem prostřednictvím tohoto formuláře: zde

Vezměte prosím na vědomí, že budeme reagovat pouze na požadavky zaslané z e-mailové adresy použité při rezervaci nebo objednání služby, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Pokud za vás objednávku provedl někdo jiný, požádáme vás o doplňující informace (číslo objednávky atd.), abychom měli jistotu, že jste skutečně majitelem daných osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům

Chceme, abyste vždy měli nad svými osobními údaji kontrolu. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete:

 1. účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje,
 2. kategorie Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 3. seznam třetích stran, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.
 4. plánovaná doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, nebo alespoň jak stanovujeme dobu uchování osobních údajů,
 5. Vaše práva coby subjektu údajů podle GDPR,
 6. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. informace o tom, odkud jsme obdrželi Vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od Vás,
 8. jakékoliv informace o tom, že jste předmětem automatizovaného rozhodování (pokud k němu dochází),
 9. kdy byly osobní údaje předány do třetí země a jaká platí bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii všech Vašich osobních údajů, které zpracováváme. První kopie je zdarma. Další kopie však mohou být zpoplatněny za účelem pokrytí administrativních nákladů.

Můžete také požádat o předání svých osobních údajů v běžně používaném formátu, a to za účelem přenositelnosti údajů.

Vymazání Vašich osobních údajů

Máte také právo požádat o úplné vymazání svých osobních údajů (nebo přesněji o jejich nevratnou anonymizaci), pokud nastane některá z těchto situací:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro žádný z účelů vymezených v těchto Zásadách ochrany
 2. osobních údajů, úspěšně vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR
 3. a my Vaše osobní údaje nepotřebujeme za žádným jiným účelem,
 4. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně, máme právní povinnost Vaše osobní údaje vymazat.

Právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů se však neuplatní, pokud je jejich zpracování nutné za těmito účely:

 1. výkon práva na svobodu projevu a informací,
 2. splnění právní povinnosti, která od nás vyžaduje uchování osobních údajů,
 3. potřebujeme osobní údaje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Oprava Vašich osobních údajů

Pokud si myslíte, že některé z námi zpracovávaných osobních údajů nejsou správné, můžete nás o tom informovat a my uděláme vše pro to, abychom údaje opravili.

Omezení zpracování Vašich osobních údajů

Za určitých podmínek omezíme zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že zajistíme, aby nebyly zpracovány pro jiné účely, než je jejich archivace nebo přesun do bezpečného archivu. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v těchto případech:

 1. máte pochybnosti o přesnosti svých osobních údajů (po vyřešení budeme údaje nadále zpracovávat),
 2. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně, ale žádáte pouze omezení jejich zpracování namísto odstranění,
 3. jediný zbývající účel pro zpracování osobních údajů je určení, výkon a obhajoba právních nároků, vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 21 odst. 1 GDPR a my ověřujeme, zda je Vaše žádost oprávněná.

Námitka proti zpracování Vašich osobních údajů

Můžete vznést námitku proti kterémukoliv z účelů, za kterým na základě oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání svých osobních údajů za některým z marketingových účelů, okamžitě je přestaneme za tímto účelem využívat. Pokud vznesete námitku proti některému z jiných účelů, za kterými na základě oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje, přestaneme je za daným účelem zpracovávat, pokud nemůžeme potvrdit, že náš oprávněný zájem ke zpracovávání převáží Vaše zájmy, práva a svobody.

Přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo na získání svých osobních údajů zpracovávaných za účely poskytování našich služeb (nebo za jakýmikoliv jinými účely, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo jejich nezbytnosti k uzavření nebo plnění smlouvy) v běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na předání těchto údajů jinému správci dle Vašeho výběru.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve vašem zařízení. Umožňují nám zapamatovat si určité informace, které pak využíváme k různým účelům, jako je provoz některých základních funkcí našich stránek, uložení vašeho nastavení a preferencí na našich stránkách, správa vašeho účtu, prevence podvodů, zlepšení výkonu při prohlížení našich stránek nebo marketing. Můžeme s jejich pomocí také analyzovat, jak naše stránky používáte, a podle toho stránky a služby vylepšovat.

V zásadě se na našem webu setkáte se čtyřmi typy souborů cookie:

 1. soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro správné fungování našich stránek a poskytování našich služeb (nelze je vypnout),
 2. tzv. „výkonnostní soubory cookie“, tj. soubory cookie, které používáme k počítání statistik za účelem vylepšení našich služeb,
 3. soubory cookie, které využíváme k marketingovým účelům,
 4. soubory cookie, které využíváme ke sdílení vašich osobních údajů s našimi partnery.

Soubory cookie, které používáme ke statistickým a marketingovým účelům, můžete vypnout v nastavení preferencí souborů cookie zde.

Své předvolby týkající se digitální reklamy si můžete zkontrolovat a změnit u Aliance pro digitální reklamu (DAA) na stránce http://optout.aboutads.info/, nebo u Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu (EDAA) na stránce http://www.youronlinechoices.com/.

Stížnost u dozorového orgánu

Ochrana osobních údajů je vážná záležitost a správné zavedení pravidel je vcelku obtížné. Nikdo není dokonalý a může se stát, že uděláme chybu. Pokud budete mít pocit, že jsme s vašimi osobními údaji nenakládali správně, obraťte se prosím nejprve na nás. Slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom situaci vyřešili.

S jakýmikoli záležitostmi ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit kontaktováním nás na e-mailu info@prestonet.cz. Nicméně ale máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému orgánu. Pokud jste z EU, můžete stížnost podat přímo na úřad v členské zemi, kde máte trvalé bydliště, kde pracujete nebo kde mělo dojít k údajnému narušení soukromí. Stížnostmi se obvykle bude zabývat český Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese http://www.uoou.cz.

Jak nás kontaktovat a uplatnit vaše práva

Ohledně veškerých záležitostí týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů nás můžete vždy kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@prestonet.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V otázce záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a uplatňování vašich práv týkajících se osobních údajů můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jan  Ovečka
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Prestonet.cz
info@prestonet.cz

Změny zásad ochrany osobních údajů

Se zlepšováním služeb se může měnit i způsob, jakým zpracováváme osobní údaje. V případě změn tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme v souladu s principy transparentnosti. Pokud se vás změny budou týkat, informujeme vás e-mailem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 15. 10. 2020.